Valaši a Valašsko

Obrazy a kresby valašských malířů, to je téma jedné z velkých sezonních výstav na zámku v Holešově v tomto roce. Soubor výtvarných děl by měl odprezentovat jména těch nejznámějších, jako byli Alois Schneiderka, Bohumír Jaroněk, František Podešva nebo Jan Knebl.

Jeden sál bude věnovaný Janu Kobzáňovi, který v padesátých letech pro Holešov namaloval obraz Dobytí holešovského zámku Valachy. Významný valašský malíř se inspiroval místní historií a na šestimetrové plátno zachytil výjev znázorňující boj evangelických Valachů, kteří se během třicetileté války postavili katolické vrchnosti a během povstání vyplenili Holešov. Obraz pozornosti veřejnosti dlouho unikal, protože byl mnoho desítek let zavěšený v zasedací místnosti radnice. Loni byl přestěhován do depozitáře zámku a připravován na vystavení. Spolu s tímto obrazem si návštěvníci prohlédnou také Kobzáňovy kresby.

 

Výstava bude vycházet především z bohaté soukromé sbírky Marka Kalince z Halenkova a z dalších výpůjček od galerií a muzeí. Organizátoři mluví o tom, že některá díla ještě na veřejnosti vystavena nebyla. Prohlédnout si je bude možné o června do konce prázdnin.

 

Na výstavu valašských malířů, na které bude osmdesát procent námětů tvořit Valašsko a Valaši, volně naváže dvacátý první ročník Letních iluzí, výstavy regionálních výtvarníků. Letošní téma zní Na rozcestí Valašska a Hané a zájemci se mohou stále hlásit e‑mailem na adresu podhajska@mks-holesov.cz nebo telefonicky na mob. 739 245 461. Více informací o této tradiční výstavě je publikováno na webových stránkách Městského kulturního střediska Holešov www.holesov.info.

 

Dana Podhajská    

Jan Kobzáň (9. 7. 1901 - 10. 10. 1959) byl český akademický malíř, grafik a spisovatel. Je autorem loga firmy Baťa.

Malému Janovi brzy zemřela matka. Otec jej později také opustil a tak ho v Jasenné vychovávala teta. Do obecné školy chodil v Liptále, na měšťanku ve Vsetíně. Když mu bylo 15 let, začal pracovat jako dělník na pile Baťových závodů ve Zlíně. Jeho výtvarný talent zaujal samotného Tomáše Baťu. Jan Kobzáň mohl díky továrníkově podpoře studovat. Po absolvování Uměleckoprůmyslové školy v Praze vystudoval v letech 1924–1926 kresbu na AVU Praha u profesora Maxe Švabinského. Závěr života žil a tvořil na chalupě na Soláni, kde v 58 let zemřel na srdeční selhání. Je pohřben na Valašském Slavíně v rožnovském muzeu.

Obraz, který v roce 1957 namaloval pro Holešov, je šest metrů dlouhý a dva metry vysoký. Jedná se o tempery malované na plátno.