Účetní deník barokního štukatéra Luccheseho

Tisková zpráva ze dne 30. 4. 2021

Městské kulturní středisko Holešov získalo zajímavou publikaci, která před několika dny vyšla ve Švýcarsku a zmiňuje Zámek Holešov. Úhel pohledu je však velmi nevšední.

            Kniha Libro delli Dinari Viaggi a affari di Giovanni Domenico Lucchese mastro stuccatore da Melide all´Europa 1648 - 1670 je účetní deník štukatéra Giovanniho Domenica Luccheseho (1612 – 1686), mladšího bratra významného císařského dvorního architekta Filiberta Luccheseho (1606–1666).

            My v Holešově jej známe především ve spojitosti s hrabětem Janem z Rottalu, který podle Luccheseho návrhů nechal přestavět zámek. O šest let mladší bratr Giovanni Domenico se tak doslova vlastnoručně mohl podílel na výzdobě našich sálů. Publikace uvádí, že se sice nedochovala jména mistrů a umělců, kteří se na výzdobě našich sálů podíleli, přesto předpokládáme, že to byli spolupracovníci slavného architekta.    

 

            Autorkou publikace (368 str.) je Jana Zapletalová z Katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Marino Viganò. Autorská dvojice předkládá pozoruhodnou analýzu účetního deníku (libro delli dinari) mistra štukatéra z Melide (dnešní Švýcarsko) a na tomto příkladu prezentuje, jak žili a cestovali za prací vyhlášení umělci od Luganského jezera. O existenci deníku ze soukromého vlastnictví přitom odborná veřejnost doposud nevěděla.

            Jana Zapletalová navštívila holešovský zámek v září loňského roku a pořídila zde fotografie nástropních maleb a bohaté štukové výzdoby. Fotografovala na několika místech, její fotografie jsou v knize použité.

 

            Giovanni Domenico Lucchese (1612–1686) patřil k významné rodině Lucchesů z Melide u Luganského jezera. Z tohoto rodu pochází mnoho výtečných architektů a mistrů spřízněných uměleckých a stavebních profesí, kteří od 16. století působili v Evropě, zejména v Praze, v Innsbrucku, ve Vídni a na dalších místech dnešní České republiky, Rakouska a Slovenska. Jedním z nich byl zmíněný architekt Filiberto Lucchese (1606–1666), klíčová osobnost středoevropské architektury poloviny 17. století. Jeho jménem je spojeno zejména s využitím tzv. planimetrismu při koncipování fasád, tedy s využitím architektonických prvků vytvářejících plošné odstupňování. Filiberto projektoval paláce, kostely a další stavby pro nejvýznamnější šlechtice z řad světských i církevních objednavatelů ve střední Evropě. Například i kroměřížský zámek.

 

            Městské kulturní středisko dostalo od autorů jeden výtisk, uloží jej do knihovny Městského muzea a galerie Holešov.   

 

            Účetní deník Giovanniho Domenica Luccheseho vydalo v italštině švýcarské nakladatelství Salvioni Edizioni a lze ji koupit zde https://www.salvioni.ch/product/libro-delli-dinari-viaggi-e-affari-di-giovanni-domenico-lucchese-mastro-stuccatore-da-melide-alleuropa-1648-1670/.

 

Mgr. Dana Podhajská

Autorka Jana Zapletalové při fotografování na zámku v Holešově v září 2020, kniha Libro delli Dinari a ukázky nástropní malby a bohaté štukové výzdoby na zámku v Holešově.