Výprava do hlubin času a zámeckého podzemí

Městské kulturní středisko Holešov připravuje opakování Muzejní noci, která se měla konat v května. Kvůli tehdejší covidové situaci však nakonec nebylo možné usktečnit ji v takovém rozsahu, jaký holešovští muzeologové naplánovali.

Mimořádné večerní prohlídky s podtitulem Výprava do hlubin času se tentokrát budou konat 5. července podle původního plánu. Návštěvníci se díky průvodcům podívají nejen do prostor, kudy se běžně neprovází, ale nahlédnou také do dávné minulosti skryté pod povrchem holešovského barokního zámku ze 17. století.

Prohlídkový okruh povede ve dvou variantách – základní a rozšířené. Základní okruh nabídne sklepy a příkop a rozšířený sklepy, příkop a barokní mostek. Začátky základních prohlídek budou v 17.30 hodin a další budou následovat vždy po hodině. Poslední prohlídka bude ve 22.30 hodin. Začátky rozšířených prohlídek budou v 16.30  a 16.45 hodin.

Na oba okruhy je nutné se předem rezervovat v MIC Holešov osobně nebo telefonicky 571 160 890. Maximální počet lidí na prohlídku je deset.  

 

Cena základního okruhu je 50 Kč, cena rozšířeného okruhu 150 Kč za osobu. Provedou vás Karel Bartošek, Jana Machala a Leoš Thomayer. Délka prohlídky asi  40 – 60 minut.

Upozorňujeme návštěvníky, aby před každou akcí, kterou kulturní středisko pořádá, sledovali jeho sociální sítě, web nebo se osobně přišli informovat do informačního centra. Pokud nastanou nutné produkční změny dané aktuální covidovou situací, vždy o nich včas informujeme. Facebooková adresa je @MKSHolešov, instagramová @zamekholesovofficial a webové stránky www.holesov.info nebo www.holesov.cz. Děkujeme za pochopení.

Dana Podhajská

foto Dana Podhajská   

Jan Machala a Karel Bartošek provedli pracovnice Informačního centra Holešov při zkoušce připravovaného okruhu již v květnu.