Holešov za týden otevře muzeum

Po dvanáctileté pauze se Holešov opět dočká městského muzea a muzejní galerie. Slavnostní otevření na zámku se plánuje na 5. května v 17 hodin a přípravy jsou v plném proudu. Otevřena bude jedna muzejní místnost a jedna galerijní místnost, které budou veřejnosti zpřístupněny od soboty 7. května. Muzeum bude prezentovat výběr ze sbírek a každý rok otevře novou výstavu. Galerie se bude soustředit pouze na výtvarné umění a opět vyjde z holešovských sbírek, které jsou velmi bohaté.

            První výstava v muzeu se bude jmenovat 100 let muzejnictví v Holešově a představí jeho čtyři nejvýznamnější donátory. „Byli to Rudolf Janovský, Jaroslav Doležel, Františka Černá a František Stelzig. Prostřednictvím těchto osobností odprezentujeme sbírkové předměty, které muzeu darovali nebo prodali. Návštěvníci si prohlédnou ukázky z hlavních sbírek, to znamená archeologii, etnografii a fotografie,“ vysvětluje správkyně muzea Renée Rudolfová s tím že, zmíněna bude i historie vývoje muzea. Výstava získala také záštitu ministra kultury.

TIP PRO NÁVŠTĚVNÍKY: 7. A 8. KVĚTNA V RÁMCI DNŮ MĚSTA BUDE MUZEUM A GALERIE PŘÍSTUPNÉ ZDARMA

           

            Výstavou obrazů významného holešovského malíře Františka Růžičky (1882 – 1958) otevře galerie, která se bude soustředit na prezentaci děl regionálních výtvarníků. Růžičkovy práce poté v červenci vystřídá výstava Waltra Stambergera (1924 – 1997), dalšího holešovského rodáka, překladatele, politologa, scénáristy, ale také malíře. Tato výstava se tematicky pojí s letošním festivalem židovské kultury.

 

            Holešovské muzeum vlastní přes třicet šest tisíc předmětů a naprostou většinu tvoří archeologie. Stálá expozice se nicméně teprve chystá. „Je to budoucnost a doufáme, že se nám plány podaří realizovat. V letošním roce požádáme o dotaci, což vyžaduje dlouhodobou přípravu včetně vytvoření konceptu, rozpočtu, přípravy dotačních žádostí a konzultací se zkušenějšími kolegy,“ doplňuje Rudolfová.

            Ne všechno je prozatím ukryto v depozitech. Holešov sice zatím vlastní prostory nemá, předměty ze svých sbírek však aktivně zapůjčuje. Nejvíce jich najdeme ve stálé expozici všetulské firmy Kuraray, další například v síni tradic v místní policejní škole, dále ve Skopalíkově muzeu v Záhlinicích, v Provodově a v rymickém skanzenu.

 

            Historie holešovského muzea je zajímavá a složitá současně. V devatenáctém století byly sbírky uloženy u soukromníků, kteří muzeum založili. Byly to vlastně jejich sbírky, které poté Holešovu věnovali nebo prodali.

            „Jeden z těchto sběratelů Rudolf Janovský jako ředitel holešovské spořitelny dokonce počítal s tím, že výstavní prostory vzniknou přímo v budově spořitelny. To se ale po jeho smrti nestalo. Teprve na začátku protektorátu, když československá armáda opustila holešovská kasárna, dostalo muzeum některé z uvolněných místností a v roce 1941 se vůbec poprvé otevřelo pro veřejnost. Po nastěhování německé okupační posádky bylo samozřejmě všechno jinak. Němci provoz omezili a v roce 1944 muzeum úplně uzavřeli,“ říká holešovský muzejník Jan Machala.

            Další řešení přišlo až po roce 1948, po zkonfiskování zámku. Po nezbytných úpravách se muzeum v roce 1954 přestěhovalo na zámek, kde zůstalo až do roku 1995. Poté bylo přemístěno do náhradního prostoru ve staré radnici na náměstí. Posledních dvanáct let nemělo ani tyto prostory.

Naše muzeum získalo záštitu ministra kultury nad výstavou Sto let muzejnictví v Holešově. Pro nás a celý Holešov je to prestiž, ale je to také pootevření dveří k možným dotacím... máme obrovskou radost a kolegům

 

text a foto Dana Podhajská