Mimořádný moment pro Holešov...

100 let muzejnictví v Holešově a František Růžička – Městské muzeum a galerie Holešov po dvanáctileté pauze otevřelo výstavní prostory a veřejnosti zpřístupnilo výběr ze svých sbírek. Prezentuje je prostřednictvím dvou zmíněných výstav. Nad akcí převzal záštitu ministr kultury Martin Baxa.

První výstava představuje čtyři nejvýznamnější sběratele, kteří se zasloužili o vznik a rozvoj holešovského muzea. Byli to Rudolf Janovský, Jaroslav Doležel, Františka Černá a František Stelzig a na výstavě jsou vystaveny nejvýznamnější předměty, které městu věnovali nebo prodali. Jedná se především o cenou archeologii a etnografii. Vystaven je například největší klenot muzea – část unikátního bronzového depotu (soubor šperků a keramiky) z Tučap, který v roce 1924 vyoral František Nedbal. Jeho jedinečnost spočívá v tom, že byl nalezen v téměř neporušeném stavu. Za pozornost rozhodně stojí také kolekce krojovaných vestiček, které prezentují všechny tři etnografické oblasti kolem Holešova, Hanou, Slovácko i Valašsko a barokní meč hraběte Jana Rottala z druhé poloviny 17. století.

V galerijní části jsou k vidění obrazy Františka Růžičky, významného holešovského malíře. Holešov se tak po čtyřiceti letech znovu dočkal zpřístupnění odkazu tohoto výtvarníka a profesora na místním gymnáziu v podobné rozsahu, jako v roce 1982. 

Vystaveny jsou oleje, akvarely, kvaše, kresby i pastely, na kterých autor mimo jiné zachytil dnes již zaniklá zákoutí regionu, například dobrotický mlýn. Vystaven je také originál náhrobní desky, který neznámý zloděj v roce 1998 ukradl z hrobu Růžičkovy rodiny. Podle dobového tisku se později našel ve sběrném dvoře.

Výstava 100 let muzejnictví v Holešově bude trvat do 2. října 2022 a navštívit ji můžete v květnu,  červnu, září a na začátku října ÚT – NE 12:30 – 16:00, v červenci a srpnu  ÚT – NE 10:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00. Výstava František Růžička trvá do poloviny července, otevírací doba v květnu, červnu a červenci je stejná jako v případě výše jmenované výstavy. Obě výstavy zhlédnete v rámci jednoho vstupného.

Dana Podhajská