Jak pracuje archeolog?

Tisková zpráva ze dne 26. května 2022

 

Jak pracuje archeolog, jak se vykope předmět a jak si vyrobit pravěký šperk – Městské muzeum a galerie Holešov připravuje na 11. června Muzejní noc s názvem Malý archeolog. Cílí na děti základních škol. 

Muzejní noc se bude konat v New Drive Clubu holešovského zámku a na malé objevitele budou čekat muzejníci. Děti se dovědí, co obnáší práce člověka, který se zabývá vyhledáváním, zkoumáním, tříděním a dokumentací hmotných památek. Sami si vyzkouší vykopat předměty a mohou si také vyrobit pravěký šperk.

„Pro letošní muzejní noc jsme záměrně zvolili jiné téma než byly loňské komentované prohlídky zámeckého podzemí. Nechceme se opakovat, tentokrát záměrně cílíme na děti,“ vysvětlila vedoucí Městského muzea a galerie v Holešově Renée Rudolfová. 

Kvůli omezené kapacitě pořadatelé doporučují rodičům, aby se s dětmi předem rezervovali v holešovském informačním centru, telefon 571 160 890. Vybírat mohou z časů v 17, 18 a 19 hodin. Délka aktivity je 50 minut a cena 100,- za dítě + doprovod maximálně jednoho dospělého zdarma.

Muzejní noc je jedním z aktuálních počinů holešovského muzea, v květnu byla otevřena výstava 100 let muzejnictví v Holešově a Obrazy Františka Růžičky, významného holešovského malíře. V červnu muzeum uvede do provozu nový prohlídkový okruh zámkem Po stopách Wrbnů, v červenci druhý okruh zámeckou zahradou a hvězdárnou.

Dana Podhajská