Evropský unikát nesmírné hodnoty, holešovský zámek zpřístupní meč Jana hraběte z Rottalu

Meč patřící moravskému hejtmanovi Janu hraběti z Rottalu z poloviny 17. století si od 4. června můžete prohlédnout na výstavě 100 let muzejnictví v Holešově, která se koná na zámku. Zbraň patří bezpochyby mezi největší poklady muzejních sbírek. V Česku je kromě holešovského meče znám jen hejtmanský meč Františka Karla hraběte Liebteinského z Kolowrat. Je umístěn v Rychnově nad Kněžnou a je o několik let mladší.

Hejtmanský meč byl symbolem nejvyšší moci Moravského markrabství a zástupce panovníka, kterým Jan hrabě z Rottalu, majitel holešovského panství letech 1648 - 1655 byl.  Podle podkladů byl držen za přítomnosti hejtmana při slavnostních a obřadních příležitostech, ale i při zasedání zemského soudu. Obrazně se dá říci, že na Moravě platil za obdobou korunovačních klenotů.

 

Meč leží ve speciální skleněné vitrině a skutečně stojí za zhlédnutí. Kování je vyrobeno ze stříbra a čepel je ocelová se zlatou rytou výzdobou. Pochva je dřevěná, potažená tmavě červenou textilií, na obou koncích se stříbrným kováním. Zde jsou umístěny mistrovsky zpracované erby – císaře Svaté říše římské, který Jana z Rottalu moravským zemským hejtmanem jmenoval (říšský dvojhlavý orel), symbol Moravy (korunovaná šachová orlice) a rodu Rottalů (prostý, tzv. heroldský kříž).

Na druhé straně jsou uvedena jeho panství a další úřední tituly. Na jílci meče jsou pak plasticky vyobrazeny symboly hejtmanské moci, spravedlnost jako symbol moci soudní a zbraně jako symbol moci vojenské.

Meč byl v rodině Rottalů a po jejich vymření po meči i jejich dědici v ženské linii velmi uctíván. Nikdy nedošlo k jeho prodeji, ba ani k nabídce prodeje. Po znárodnění holešovského zámku povědomí o mimořádném významu meče zaniklo. Meč byl vystaven jako řadový sbírkový předmět v expozicích holešovského muzea. V roce 2018 se odborníci shodli na jeho prakticky nevyčíslitelné hodnotě a letos v červnu konečně došlo k tomu, že je meč vystaven pro veřejnost.  

Vzácný exponát si na výstavě 100 let muzejnictví v Holešově můžete prohlédnout v červnu od úterý do neděle 12:30 – 16:00, o prázdninách 10:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 hodin. !!! V RÁMCI VÝSTAVY ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY OD 21. 9. DO 27. 11. A TO ÚT - PÁ 13 - 17 HODIN, VÍKENDY 9 - 16 HODIN. PRO SKUPINY PO PŘEDEŠLÉ REZERVACI V MIC HOLEŠOV I V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH!!!

 

Dana Podhajská