XX. Letní iluze 1. 7. – 28. 8. 2022

Tisková zpráva ze dne 10. června 2021

 

Jubilejní dvacátý ročník představí práce třiceti aktivních výtvarníků z Holešovska, Bystřicka, Kroměřížska a Fryštáku, kteří vytvořili díla na zadané téma Holešov – město pod Hostýnskými vrchy. Dále absolventské práce dětí ze ZUŠ Holešov a dětí z 1. Základní školy Holešov. Druhou část výstavy budou tvořit obrazy již nežijících holešovských autorů jako byl například Gustav Bezděk, Oldřich Bránecký a dokonce samotný František Růžička či Jan Kobzáň, který Holešov ve své tvorbě také zachytil. 30. června v 17 hodin zveme veřejnost na vernisáž.

Výstava navazuje na letošní 700. výročí města Holešova a je rozsáhlejší než v minulých letech. Všechna díla si můžete prohlédnout od 1. července do 28. srpna na chodbě prvního patra zámku a část z nich je prodejní. Návštěvníci, kteří si zakoupí vstupenku na jakoukoliv zámeckou výstavu či prohlídkový okruh včetně kovárny a synagogy, automaticky získávají vstup zdarma také na výstavu Letní iluze. Pokud chtějí navštívit pouze Letní iluze, zaplatí symbolické vstupné 40 Kč.

„Letos si připomínáme dvě významná výročí, město slaví sedm set let a Letní iluze dvacet. Vedlo nás to k myšlence výstavu posunout, dát jí větší prostor, inspirovat autory k aktivní tvorbě a současně připomenout práce autorů, kteří malovali před námi, " řekl k přípravě výstavy ředitel MKS Holešov Karel Adamík.

Na jubilejním ročníku vystavují Ladislav Kahánek, Marie Měchurová, Cyril Gaja, Jakub Leško, Marie Hečková, Ilona Brázdilová, Jiří Hrbáč, Rudolf Seifert, Anna Tatýrková, Šárka Andrlíková, Věra Zavadilová, Milan Oslzla, Jitka Hrdličková, Lenka Vyhlídalová, Andrea Ivánková, Tomáš Krejčí, Jarmila Slaninová, Hana Auerová, Ladislav Horák, Petra Beck Šicová, Radmila Sitzler – Barotková, Lukáš Kršík, Renata Doláková, Blanka Ševelová, Marcela Úlehlová, Jana Zavadilová, Vladimíra Hlavinková, Jiří Lošťák, Vladan Daněk a Nelly Billová, dále absolventi ZUŠ Holešova a 1. ZŠ Holešov. 

Práce starých holešovských autorů a příznivců našeho regionu zapůjčili Leškovi, Elichovi, Zapletalovi, Joklovi, Štěpánovi, Bezděkovi, Pánkovi, Měchurovi, Elšíkovi, Rudolfovi a Jirsovi. Pořadatelé výstavy všem velmi děkují.  

Letní iluze se každoročně těší velké pozornosti vystavujících i návštěvníků právě proto, že poskytují příležitost umělecky se vyjádřit a svou práci prezentovat. Tradičně představují pestrou nabídku umění od trojrozměrných exponátů ze skla, keramiky a kovu, přes grafiku, fotografie, malbu až po rukodělné výrobky autorů z širokého regionu. Letos se na zámku sejde především malba, grafika a fotografie.

text a foto Dana Podhajská

Za výtvarnou koncepcí výstavy stojí výtvarníci Jana a Karel Jakóbkovi a Jitka Luběnová.