České korunovační klenoty na dosah

Unikátní výstava představuje mistrovskou repliku českých korunovačních klenotů a původního žezla a jablka Karla IV. Svatováclavská koruna tak bude v Holešově vystavena v původním kompletu.

Autorem replik je český a evropský zlatník, šperkař Jiří Urban, který realizoval šperky například pro anglickou královnu Alžbětu II. nebo kříž pro papeže Jana Pavla II. Detaily postupů výroby vystavených klenotů zachycuje na výstavě doprovodné video. Přesnou repliku korunovačního meče pak zhotovil zbrojíř Patrick Bárta.

České korunovační klenoty jsou národní kulturní památkou a cenným pokladem. Svou povahou patří mezi nejzajímavější a nejtajemnější korunovační klenoty světa. Příběh korunovačního kompletu je navždy spojený s dějinami českého státu. Začal s Karlem IV., kdy byly ke Svatováclavské koruně přidány další předměty. Ty dnes tvoří základ svatovítského pokladu nevyčíslitelné hodnoty. V průběhu staletí se u moci střídali panovníci, kteří měli vliv nejenom na současnou podobu našeho státu, ale také klenotů samotných. Středověké klenoty (koruna, žezlo a jablko) byly používány při korunovacích českých králů až do počátku 17. století. Naposledy je s nimi vyobrazen císař Matyáš Habsburský. V průběhu třicetileté války se pak žezlo a jablko dostaly do Vídně, kde jsou uloženy dodnes. Nové renesanční kusy žezla a jablka byly vyrobeny pro Ferdinanda I. Habsburského. Současný komplet použil jako první panovník až Ferdinand II. Svatováclavská koruna zůstala jeho oficiální součástí pro svůj historický i symbolický význam.

Příběhy osudů dvaadvaceti vladařů napříč pěti staletími budou návštěvníkům představeny formou informačních panelů, vyobrazení a exponátů, které co nejvěrněji ilustrují období jejich vlády. K nejzajímavějším patří ukázka Řádu zlatého rouna a Longinova kopí, kopie slavnostních šatů Marie Terezie a korunovačního pláště Ferdinanda II., oficiální replika Pražského Jezulátka, příklady husitských zbraní, faksimile středověkých listin a další.

Repliky českých korunovačních klenotů byly ve Zlínském kraji naposledy vystaveny před pěti lety. Holešovská výstava bude otevřena od 21. září do 27. listopadu denně kromě pondělí. Otevírací doba ve všední dny je od 13 do 17 hodin, o víkendech od 9 do 16 hodin. Pro skupiny je mimo uvedenou otevírací dobu výstava přístupná po domluvě předem v Městském informačním centru Holešov nebo telefonicky 571 160 890.

Výstavu České korunovační klenoty na dosah volně doprovází výstava Malba, sklo, design, která představí výběr nejnovějších prací žáků a pedagogů SUPŠ Valašské Meziříčí. Bude se konat od 22. září do 27. listopadu.

Dana Podhajská