Zámecké podzimní výstavy

Zámek Holešov otevřel ve středu 21. září kolekci podzimních výstav, kterým vévodí prezentace mistrovských replik českých korunovačních klenotů. Vernisáží byla také zahájena výstava studentů a pedagogů Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí. Návštěvníci mohou zhlédnout také originál barokního meče hraběte Jana z Rottalu, jednu z největších vzácností ve sbírkách holešovského muzea. Všechny tři výstavy trvají až do 27. listopadu a prohlédnout si je můžete za zvýhodněné vstupné.

 

Malba, sklo, design je název výstavy SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí a název přesně vystihuje obsah. Na zámku v Holešově ji slavnostně zahájili starosta města Holešova Rudolf Seifert a ředitel školy Jiří Pivovarčík. Ten hned na úvod zmínil, že Holešov si pro výstavu skla nemohl vybrat lepší rok než 2022, který Valné shromáždění OSN označilo za Mezinárodní rok skla. Následovala prezentace školy, jednotlivých oborů a studijního konceptu, který se opírá o spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati a současně je součástí sítě škol UNESCO.

Holešovská výstava se řadí mezi sérii dalších výstav, které škola v tomto roce realizuje. Na zámku jsou vystaveny nejlepší práce za posledních pět let a každé umělecké disciplíně je věnována jedna místnost. Návštěvníci si přímo u vystavené práce přečtou také úspěchy a ocenění, které studenti a pedagogové za práci získali.

Výstavou malby, skla a designu vyvrcholila letošní spolupráce Holešova se sklářskou školou. Ta pro město k 700. výročí vytvořila edici skleněných plastik holešovské věžičky.

Výstavu sklářské školy i další dvě zmíněné výstavy si můžete prohlédnout od úterý do pátku od 13 do 17 hodin, o víkendech  9 - 16 hodin.

 

text a foto Dana Podhajská