Charitativní koncert orchestru Spolkové policie Německo 25. 10. 2022

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově  dlouhodobě spolupracuje s ředitelstvím Spolkové policie Německo v Mnichově. Kooperace spočívá především v jazykovém a odborném vzdělávání policistů. V říjnu 2022 si obě instituce připomenou již 30. výročí tohoto partnerství.

V rámci programu je plánován slavnostní koncert orchestru Spolkové policie Německo, který se uskuteční 25. října 2022 od 18:00 hodin na zámku v Holešově. Koncert symbolizuje výjimečnost a hodnotu naší spolupráce. Koncert je pojatý jako charitativní akce a výtěžek bude věnován na Nadaci policistů a hasičů.

Nadace je zřízena s cílem pomoci zlepšit životní podmínky dětem policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby, nebo v přímé souvislosti s ní, nebo pro její výkon a policistům a hasičům těžce tělesně postiženým následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby.

Od roku 2018 pomáhá policistům a hasičům, případně jejich rodinám k překlenutí nepředpokládané tíživé životní situace, vzniklé ze zdravotních, či sociálních příčin nebo v důsledku živelné katastrofy. Celé společenství Nadace policistů a hasičů čítá téměř 300 osob. 

Vstupné na koncert činí 100 Kč a vstupenky můžete nakupovat již nyní v Městském informačním centru Holešov nebo přes webové stránky kulturního střediska. Pokud se rozhodnete nadaci podpořit nad rámec připravovaného koncertu a chcete se více podílet na pomoci rodinám, jejichž tátové nebo mámy zemřeli při výkonu služebních povinností, můžete dobrovolně přispět poskytnutím finančního daru v jakékoliv výši na účet nadace 175787001/0300. Více Nadace policistů a hasičů.

Za Vyšší policejní školu a Střední policejní školu Ministerstva vnitra v Holešově Eva Vichlendová, za spolupořadatelské MKS Holešov Dana Podhajská