Neviditelní obyvatelé zámku

Tisková zpráva ze dne 17. října 2022

 

 

            Mimořádné mikroklimatické podmínky – to je podle ochránců přírody hlavní důvod, proč kolonie kriticky ohroženého vrápence už několik desítek let setrvává v barokních sklepích holešovského zámku. Zajímavé je také to, že zimoviště i letní kolonie se nacházejí na jednom místě. Zámecké útroby tomuto druhu létavých savců, zdá se, maximálně vyhovují.

 

            Podle Tomáše Svačiny z Českomoravského sdružení pro ochranu přírody, z. s. momentálně pod zámkem sídlí kolonie jednadvaceti netopýrů včetně samiček s mláďaty, což je téměř běžný průměr.

            „Tato kolonie sice nikdy nebyla velká, výjimečná je však v tom, že dlouhodobě setrvává na jednom místě. Pokud srovnáme netopýry s jinými podobně velkými savci, je nutné si uvědomit, že se na rozdíl například od myší dožívají třiceti let,“ vysvětluje Tomáš Svačina.

            Jinými slovy je možné, že mezi holešovskými vrápenci od počátku pozorování sledují ochránci přírody jednoho a toho samého jedince. „Proto je důležité chovat se tak, aby tito zákonem chránění živočichové nebyli rušeni,“ podotýká pozorovatel opakovaně.

 

            Holešovské létavce kontroluje vždy v zimě a v létě a prostředí pod zámkem označuje za unikátní. Už jen proto, že vrápenci svůj domov neopustili ani v roce 2018, kdy došlo k zásadní rekonstrukci historického mostu. Poté sice došlo k menšímu úbytku kolonie, savci to ale během loňského roku srovnali. Bdí nad nimi nejen ochránci přírody a česká legislativa, ale také směrnice Evropské unie a krajský úřad. Ten vydal rozhodnutí, které jasně stanovuje, kdy lze pod most sestoupit a kdy je možné tyto historicky velmi zajímavé prostory ukázat veřejnosti. 

 

            Netopýry na holešovském zámku tedy neuvidíte. Jsou schovaní, přísně chránění, potřebují klid a tmu. Zmíněné barokní podzemí vidět určitě můžete, a to během dalších mimořádně konaných a časově omezených prohlídek. Program na rok 2023 se již připravuje. Více vždy na www.holesov.info.    

 

Dana Podhajská

foto Tomáš Svačina, Českomoravského sdružení pro ochranu přírody, z. s. a Dana Podhajská

Na fotografiích je velmi dobře vidět letní kolonie samic s mláďaty i zimování vrápenců. Na třetím snímku je zachycen také ochránce přírody Tomáš Svačina, který holešovské létavce dlouhodobě pravidelně sleduje.