Nabídka pronájmu - prostor sloužící podnikání - Palackého č.p. 1400

Palackého ulice č.p. 1400

Typ: Prostor sloužící podnikání - kancelář, skladový prostor
Umístění: 2NP 
Výměra: 19,7 m
K dispozici: ihned 

Výše smluvního nájemného a zálohy na služby bude předmětem ústního jednání. Zájemce o pronájem musí podat písemnou žádost a to buď poštou na adresu Tepelné hospodářství Holešov spol. s r.o., nám. Sv. Anny 1275, 769 01 Holešov, nebo na e-mail: riemerova@thholesov.cz. Případné dotazy lze podávat na tel. č. 573 506 240.

Žádost musí obsahovat:

  • označení zájemce včetně kontaktu a bankovního spojení
  • účel využití
  • nabídku výše nájemného v Kč/m2/měsíc.