Prodej parkovacích karet

Vážení zákazníci,

parkovací karty si můžete zakoupit během provozní doby v pokladně Technických služeb Holešov s.r.o, ul. Květná 1555.

 

Cena za stání silničních motorových vozidel na placených parkovištích, jejichž zpoplatnění je zajištěno prostřednictvím parkovacích automatů. Cena hrazená prostřednictvím parkovacích karet:

  • Za jeden kalendářní rok (od 1.1. do 31.12.) parkovací místo (nevyhrazené) na všech zpoplatněných parkovacích plochách v Holešově: 2 000 Kč
  • Za 6 měsíců (pololetně od 1.1. až do 30.6. nebo od 1.7. do 31.12.) parkovací místo (nevyhrazené) na všech zpoplatněných parkovacích plochách v Holešově: 1 200,- Kč
  • Za jeden měsíc (platnost např. od 1.1. do 31.1.) parkovací místo (nevyhrazené) na všech zpoplatněných parkovacích plochách v Holešově: 400,- Kč

 

Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.

 

Jednotlivé parkovací karty jsou označeny příslušnou barvou, která určuje její případné omezení a je zde vyznačen údaj o době platnosti dané karty. Parkovací karty jsou vydávány bez vyznačení registrační značky vozidla a jsou přenosné. Každá parkovací karta je označena bezpečnostními prvky. Platí pro placená parkoviště na Nám. Dr. E. Beneše a na ulicích Nerudova, Sušilova (za poliklinikou), Smetanovy sady (vedle MěÚ), F. X. Richtra, Zámecká, Partyzánská, Plačkov, Grohova.