Výběrové řízení - Nájem a provoz bufetu na zámeckém koupališti v Holešově