Silniční hospodářství, TAXI

Zajišťuje následující činnosti

  • vede správní řízení o připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci
  • vede správní řízení o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace
  • vede správní řízení o povolení uzavírky pozemní komunikace a nařízení objížďky
  • stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
  • vydává výpis z evidence vozidel taxislužby
  • vede správní řízení o vydání oprávnění (průkazu) řidiče taxi
  • provádí státní odborný dohled nad dodržováním podmínek taxislužby
  • vede správní řízení o odnětí (vrácení) řidičského oprávnění ze zdravotních důvodů