Drásal team Holešov

Zaměření

Výkonnostní sport, Rekreační sport

 

 

Kontakt

Předseda/vedoucí: Jaroslav Bachner

Telefon: 724 140 057

E-mail: bachner@slevarnahulin.com

Web: www.drasal.cz

Sídlo: Střelnice 208/47, 769 01 Holešov

IČO: 47935251

Počet členů: 41

Z toho mládeže: 2

 

a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky;

b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže; c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá;

d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel;

e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci;

f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení

g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností;

h) rozvoj cestovního ruchu; i)realizace marketingových projektů;

j) podpora podnikatelského prostředí a zvýšení ekonomické výtěžnosti cestovního ruchu;

k) podpora šetrné turistiky, včetně realizace turistických služeb, vzdělávání a regionálního rozvoje;

l) prezentace včetně výstavní, veletržní a publikační činnosti.