SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Holešov

Zaměření

Volnočasové aktivity

 

 

Kontakt

Předseda/vedoucí: Petr Šidlík

Telefon: 775 524 740

E-mail: vybor@hasici-holesov.cz

Web: www.hasici-holesov.cz/

Sídlo: Bořenovská 1422, 769 01 Holešov

IČO: 63414082

Počet členů: 76

Z toho mládeže: 20

 

V Holešově se historie organizovaného hasičstva začala psát dne 18. dubna 1880, kdy se konala ustavující valná hromada Tělocvično – hasičské jednoty Sokol, čímž se řadí mezi nejdéle fungující spolky v Holešově.

Členové SDH Holešov působí  i v Jednotce SDH Holešov, pomáhají občanům města v nouzi, při mimořádných událostech a v krizových situacích. Sbor se také nemalou měrou podílí na společenském i sportovním dění v Holešově. Zúčastňují se okrskových a okresních hasičských soutěží, vedou kroužek mladých hasičů a v neposlední řadě rozvíjí spolupráci s družebními hasičskými sbory ze Slovenska a Chorvatska.

Pořádají tradiční hasičský ples, pouť na Hostýn, hasičské soutěže, Drakiádu, organizují akci "Čistá Rusava" a mnoho dalších.