SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dobrotice

Zaměření

Volnočasové aktivity

 

 

Kontakt

Předseda/vedoucí: Josef Halaška

Telefon: 776 315 663

E-mail: halaska.josef@seznam.cz

Web: sdh-dobrotice.freepage.cz/

Sídlo: Dobrotice 159, 769 01 Holešov

IČO: 65270339

Počet členů: 32

 

Sbor byl založen 25. dubna 1948. Členská základna v současné době čítá 34 členů. Z toho je 13 členů zásahové jednotky. Dále ve sboru funguje soutěžní družstvo mužů, které se účastní okrskových soutěží na poli požárního sportu.
Sbor se každoročně podílí i na kulturním a společenském životě obce. Ať už pořádáním Ostatkových slavností, taneční zábavy, pořádáním sběru železného odpadu a v neposlední řadě také pořádáním vlastní soutěže v požárním útoku. Krom toho také aktivně spolupracuje se všemi ostatními spolky, které v Dobroticích fungují.