SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Količín

Zaměření

Volnočasové aktivity

 

 

Kontakt

Předseda/vedoucí: Zdeněk Horák

Telefon: 604 472 178

E-mail: horzde@gmail.com

Web: http://kolicin.webzdarma.cz/spolky.php?id=hasici

Sídlo: Količín 93, 769 01 Holešov

IČO: 63414368

Počet členů: 42

Z toho mládeže: 1

 

Sbor byl založen 10.2.1944 po veřejné schůzi občanů v hostinci u Foukalů za přítomnosti jednatelů z Holešova a starosty obce Količína Františka Svačiny. Do sboru tehdy přistoupilo 49 občanů.

V současnosti se spolek vedle činnosti v protipožární ochraně a účasti na okrskových hasičských soutěžích věnuje také zachování kulturních tradic a kulturního dědictví v Količíně. Mezi aktivity spolku patří vodění medvěda, pouť na sv. Hostýn, pálení čarodějnic, oslavy osvobození obce, den matek, oslavy sv. Floriána, dětský den,  hodové slavnosti obce, lampiónový průvod, sběr železného šrotu, brigádnická činnost a přednášky o požární prevenci.