SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Tučapy

Zaměření

Volnočasové aktivity

 

 

Kontakt

Předseda/vedoucí: Jaroslav Křepelka

Telefon: 731 847 666

E-mail: sdhtucapy@seznam.cz

Web: sdh-tucapy.8u.cz/clanky

Sídlo: Tučapy 68, 769 01 Holešov

IČO: 65270355

Počet členů: 59

 

Sbor je vedle činnosti v protipožární ochraně velmi aktivní na poli požárního sportu. Ve sboru funguje soutěžní družstvo mužů i žen. Pravidelně se zúčastňují soutěží v rámci Podhostýnské hasičské ligy. Pořádají také soutěž na vlastní půdě, a to soutěž v požárním sportu "O pohár starosty města Holešova".

Tradičně se sbor podílí na kulturním a společenském životě obce. Sbor pořádá tradičně vodění medvěda, hasičský ples, hodové slavnosti a zábavy.