SRPŠ při 1. ZŠ Holešov, z. s.

Kontakt

Předseda/vedoucí: Ing. Lukáš Bílek

Web: http://www.1zsholesov.cz/?cat=43

Sídlo: Smetanovy sady 630, 769 01 Holešov

IČO: 18190375

Počet členů: 606

 

SRPŠ při 1. Základní škole Holešov působí při škole více než 30 let. Oficiálně bylo registrováno MV v roce 1989 pod názvem Nadace 1. ZŠ Holešov, a v roce 1991 ČSÚ přidělilo nadaci IČO 181 90 375. Bylo založeno jako občanské sdružení, které hájí zájmy žáků školy a podporuje spolupráci rodičů a pedagogů této školy. V roce 1999 byly změněny stanovy hlavně kvůli názvu, který po změně zněl Sdružení rodičů a přátel školy při I. Základní škole, Smetanovy sady 630, Holešov. SRPŠ bylo takto registrováno na MV.

Od září 2015 jsme na základě nového občanského zákoníku museli SRPŠ registrovat jako spolek pod názvem SRPŠ při 1. ZŠ Holešov, z, s. Členové spolku jsou všichni rodiče žáků školy, spolek vede výbor (předseda: Ing. Lukáš Bílek, hospodářka: Alena Ševčíková, jednatelka: Mgr. Jana Sabová).

 

Členové výboru se pravidelně scházejí spolu s ředitelkou ZŠ a dalšími rodiči, kteří se chtějí aktivně podílet na společných akcích. Nejvýznamnější akcí SRPŠ a školy je společenský večírek.

 

SRPŠ při 1. ZŠ Holešov, z. s. se zaměřuje především na podporu činnosti školy a podporu dětí – žáků školy. Díky svým aktivitám získává finanční prostředky, kterými částečně hradí dopravu na akce pro děti, odměny za soutěže, materiál pro činnost kroužků apod. Všechny podporované akce navazují na výuku nebo na tzv. „mimoškolní akce“ – akce pořádané v době po vyučování nebo mimo budovu školy.

Tyto akce jsou vždy zaměřeny na:

 • rozvoj zájmové činnosti dětí a rozvoj jejich nadání
 • podporu akcí, které mají volnočasový charakter
 • podporu akcí, které mají preventivní charakter (předcházení rizikovému chování, jako je kouření, alkoholismus, užívání návykových a omamných látek, vandalismus apod.)

 

SRPŠ při 1. ZŠ Holešov, z. s. ke své činnosti využívá těchto finančních zdrojů:

 • příspěvky svých členů
 • finanční dary jiných subjektů
 • zisk ze sběru papíru, léčivých bylin, kaštanů apod.
 • vlastní akce pořádané za účelem zisku

 

Nejvýznamnější akce z hlediska rozvoje zájmů a nadání žáků:

 • podpora a finanční příspěvek na činnost kroužků
 • příspěvky na jízdné na soutěže, exkurze, soustředění a vícedenní kurzy a ozdravné pobyty
 • odměny žákům za různé soutěže
 • finanční příspěvky na rozvoj školy
 • podpora akcí školy (Noc s Andersenem, příměstské tábory, adaptační akce)

 

Nejvýznamnější akce zaměřené na prezentaci školy a SRPŠ na veřejnosti a získání finančních prostředků:

 • společenský večírek
 • sběr léčivek, papíru, použitého textilu, elektroodpadu, použitého kuchyňského oleje a tuků apod.