Sdružení rodičů při III. ZŠ Holešov, Kráčiny 329

Kontakt

Předseda/vedoucí: Gabriela Foltýnová

Telefon: 777 874 431

Web: http://3zshol.cz/srpds.html

Sídlo: Družby 329, 769 01 Holešov

IČO: 46998055

Počet členů: 541

 

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy (SRPDŠ) při 3. Základní škole Holešov bylo založeno 3. 6. 1992, v lednu 2016 proběhla transformace na zapsaný spolek. Předsedkyní je paní Gabriela Foltýnová, místopředsedou pan Martin Novotný a hospodářkou paní Andrea Hasilíková. Kontrolní komise pracuje ve složení Barbora Winklerová, Jitka Gregušová, Irena Robešová.

V Radě rodičů pracují zástupci jednotlivých tříd – 24 členů a schází se 5x ročně. Prostřednictvím třídních důvěrníků podává Rada školy návrhy a připomínky k práci školy.  Hlavní pomoc spočívá v materiální oblasti, kterou členové tohoto sdružení poskytují z vlastních příspěvků a prostředků získaných za sběrové aktivity.

Podporují činnost žáků a školy v následujících oblastech:
•    podpora účasti žáků školy na soutěžích (doprava, náklady spojené s účastí na soutěži, odměny mimořádných výkonů)
•    podpora při zajištění preventivních programů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů pro žáky školy
•    podpora při zajištění koncertů, návštěv kulturních a sportovních zařízení
•    podpora při zajištění besed, exkurzí a dalších akcí školy
•    podpora při zajištění občerstvení pro žáky školy při akcích školy
•    podpora při zajištění vybavení pro školní družinu
•    vydávání školního časopisu a žákovské knížky
•    zajištění hygienických potřeb pro žáky – papírové utěrky, mýdlo
•    podpora sběrových aktivit – sběr papíru, šípků, kaštanů a pomerančové kůry
•    podpora při poznávacích a ozdravných pobytech žáků

Do pokladny Rady rodičů jsou předávány příspěvky za žáka, které se hradí 2 x ročně – ve výši 300 Kč na žáka za rok. Dále jsou výtěžky ze sběrových aktivit žáků - kaštany, šípky, starý papír, pomerančová kůra a výtěžek finančních prostředků ze společenského  večírku  pro rodiče a přátele školy.