Spolek rodičů a přátel školy při SPŠ MV v Holešově

Kontakt

Předseda/vedoucí: Mgr. Lumír Františák

Telefon: 604 680 735

E-mail: frantisak@spshol.cz

Sídlo: Zlínská 991, 769 01 Holešov

IČO: 18190260

 

Spolupráce vedení VPŠ a SPŠ MV v Holešově se zástupci rodičů žáků jako s právnickou osobou je evidována již od roku 1992. Tenkrát bylo SRPŠ zaevidováno jako sdružení občanů pod názvem Nadace rodičů a přátel školy u Střední odborné školy Federálního policejního sboru oboru Vzdělávání policejního dorostu.
Od této doby prošlo sdružení drobnými změnami jak v registraci, tak i v názvu.  Poslední úprava na základě změny příslušných zákonů byla provedena v roce 2015, kdy došlo k transformaci sdružení na Spolek rodičů a přátel školy při Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově.

Členové Rady rodičů se pravidelně schází na svých jednáních společně se zástupci vedení školy. Na těchto schůzích řeší problematiku, průběh a studijní výsledky vzdělávání žáků střední odborné školy. Svojí činností během školního roku spolek podporuje finančně různé vzdělávací, preventivní, sportovní a volnočasové aktivity žáků. Podílí se i na organizačním zajištění maturitního plesu školy na zámku v Holešově. V čele spolku je Rada rodičů tvořená ze zástupců rodičů žáků SOŠ jednotlivých tříd a předseda a jednatel spolku.