Junák - český skaut, středisko Holešov

Zaměření

Turistika, Volnočasové aktivity

 

 

Kontakt

Předseda/vedoucí: Ing. Martin Sadílek, zástupce Pavel Šťastný

Telefon: 605 343 099

E-mail: junak.zholesova@gmail.com

Web: junak.zholesova.cz/

Sídlo: Pivovarská 1419, 769 01 Holešov

IČO: 47935847

Počet členů: 109

Z toho mládeže: 74

 

Skauting má v Holešově dlouho tradici, středisko bylo založeno po vzniku samostatného státu v roce 1919. Za první republiky zde působil budoucí náčelník Junáka RNDr. Rudolf Plajner. Dnes má holešovské středisko dva dětské oddíly, celkem okolo 110 členů.
Všichni se v menších družinách každý týden schází na schůzkách ve skautské klubovně, která momentálně sídlí v suterénu bývalé SŠ na Pivovarské ulici. O víkendech pak vyráží na společné výpravy. Mezi tradiční holešovské skautské akce patří mikulášská besídka, předvánoční zdobení stromečku pro lesní zvířata či memoriál RNDr. Rudolfa Plajnera. Skauti a skautky se také podílí na dobročinných sbírkách, každoročně přiváží do Holešova betlémské světlo,  pořádají tradiční masopust a starají se o hradisko Propadeňák u Dobrotic. Vyvrcholením celoroční činnosti obou oddílů jsou dvoutýdenní stanové tábory.