Skřítek

Zaměření

Turistika, Volnočasové aktivity

 

 

Kontakt

Předseda/vedoucí: Bc. Jakub Šneidr

Telefon: 736 103 994

E-mail: skritek@skritek.org

Web: skritek.org/

Sídlo: Sadová 1526, 769 01 Holešov

IČO: 22722025

Počet členů: 32

Z toho mládeže: 6

 

Spolek se věnuje všestrannému osobnostnímu rozvoji člověka. Pořádáním kurzů a akcí se snažíme podporovat a rozvíjet dovednosti jako je komunikace, týmová spolupráce, sdílení, naslouchání, vyjádření názoru a překonání vlastních hranic. Školám nabízíme adaptační kurzy, kurzy na podporu třídního kolektivu, školy v přírodě, vodácké a lyžařské kurzy a další akce a programy s různou tématikou.

Veřejnosti nabízíme zážitkové kurzy, jednodenní či vícedenní zážitkové aktivity, kurzy na podporu týmové spolupráce, vzdělávací semináře, přednášky a workshopy zaměřené na práci s dětmi a mládeží, na rozvoj osobnosti, komunikačních dovedností, tvůrčího potenciálu ad.

V environmentální oblasti nabízíme vzdělávací semináře, výukové programy a přednášky, environmentální aktivity pro žáky základních a středních škol, pomoc pedagogům v rozvoji EVVO na školách, organizaci odborných exkurzí a další.