CASTELLUM HOLEŠOV - společnost pro obnovení kulturního centra v holešovském zámku

Kontakt

Předseda/vedoucí: JUDr. Jarmila Pokorná

Telefon: 604 694 793

E-mail: pokorna.jarmila@seznam.cz

Web: www.castellum-holesov.cz

Sídlo: nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov

IČO: 26669072

Počet členů: 56

 

Toto občanské sdružení vzniklo 9. června 2004. Prvotním cílem společnosti bylo dosažení převedení budovy holešovského zámku do majetku a správy města Holešova, tzn. získání valné části obyvatel a představitelů města pro realizaci této myšlenky. Současným cílem je spolupráce s městem Holešov při řešení problematiky s obnovou zámku. S orgány města spolupracuje na vytváření koncepční politiky v oblasti umění, kultury a společenského života. Ke splnění tohoto cíle považuje za nezbytné oslovovat povolané orgány a instituce státu i Evropské unie, nadace a grantové systémy, různé podnikatelské subjekty i soukromé osoby a žádat je o pomoc nejen v oblasti poradenství a spolupráce, ale i o poskytnutí dotací, grantů a darů, sloužících výhradně ke zprovoznění a údržbě zámecké budovy a přilehlého parku a zahrady. Společnost vydává zpravidla 2 - 3x do roka svůj zpravodaj. Členem se může stát každý občan České republiky starší 15 let.