Klub výsadkových veteránů Holešov zapsaný spolek

Kontakt

Předseda/vedoucí: Dušan Hric

Telefon: 777 320 393

E-mail: dusanhriczopy@seznam.cz

Web: kvvholesov.clay-eva.cz/

Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 17, 769 01 Holešov

IČO: 26581981

Počet členů: 71

 

Tento spolek byl založen 20. 10. 1994, zaregistrován na MV ČR byl 20. 10. 2008. Sdružuje vojenské veterány výsadkových útvarů a jednotek ve výslužbě, v záloze a příznivce vojenských výsadkových jednotek v místě své působnosti regionálních KVV. Hlavním garantem klubu je Generální štáb Armády ČR, se kterým klub spolupracuje a v jehož prospěch provádí veřejně prospěšnou činnost. Cílem spolku je pěstování tradic a rozvíjení povědomí o výsadkovém vojsku, jeho válečných i poválečných tradicích, rozvíjení odkazu výsadkářů bojujících ve druhé světové válce. Cíle KVV je dosahováni vnitřní klubové činnosti pořádáním přednášek, besed, výstav, společenských a sportovních akcí samostatně i v součinnosti s regionálními KVV, se Svazem bojovníků za svobodu a Československou obcí legionářskou.