Každý může pomáhat

Kontakt

Předseda/vedoucí: Mgr. Svatava Ságnerová

Telefon: 605 702 141

E-mail: svatka.sagnerova@seznam.cz

Web: kazdymuzepomahat.cz

Sídlo: Tyršova 1561, 769 01 Holešov

IČO: 22607048

Počet členů: 18

Z toho mládeže: 2

 

Spolek vznikl v srpnu 2012 a jeho cílem je podpora pozitivních mezigeneračních vztahů, podpora zdravotně a sociálně znevýhodněných občanů a podpora sportovních, kulturních a volnočasových aktivit. Snahou spolku je oživit kulturní a hudební život Holešova formou setkávání, která jsou věnována populárním umělcům či uměleckým skupinám.  

Spolek pořádá akce na podporu handicapovaných osob, vernisáže a výstavy fotografií a obrazů, hudební a kinoprojekce s názvem Čaj o páté, sportovní akce (Holešovské děti v pohybu, Mikulášský turnaj, turnaj v kopané) a sbírky pro opuštěná a týraná zvířata.