Vlastivědný kroužek Holešov

Kontakt

Předseda/vedoucí: Ing. Jan Dúbravčík

Telefon: 605 489 885

E-mail: dubravcik@gmail.com

Web: vkholesov.cz/

Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 17, 769 01 Holešov

IČO: 02290324

Počet členů: 29

 

Historie

Vlastivědný kroužek v Holešově (dále jen VK) vznikl v říjnu 1959 jako volné sdružení osob, zajímajících se o regionální vlastivědu – historii, přírodopis a národopis Holešova a jeho okolí a v této oblasti aktivně činných. Od počátku sdružoval významné místní vlastivědné pracovníky a nadšence – mezi jeho čelní představitele patřili Bohumil Struhala, Jan Šráček, Zdeněk Stojan, P. František Alex, Jaromír Gogela st., Jaromír Gogela ml., Josef Svátek, Josef Peška, František Košina, Ludmila Plecháčová-Mucalíková, Jiřina Šašková, Lubomír a Karel Bartoškovi a mnoho dalších. V posledním desetiletí však jeho činnost spíše stagnovala.

K obnovení činnosti VK došlo v září roku 2011 z iniciativy mladých badatelů Radky Pilařové a Ondřeje Machálka, kteří pociťovali absenci podobně zaměřeného vlastivědného spolku v Holešově. S přispěním ředitelky Městské knihovny Ireny Železné se podařilo oslovit členy bývalého VK a navázat spolupráci s novými místními badateli. V současnosti má VK kroužek okolo 20 aktivních členů, kteří se pravidelně scházejí.

Orgány VK tvoří členská schůze, řídící výbor a předseda. Řídící výbor se skládá z předsedy, místopředsedy a pěti individuálních volených členů.

Vlastivědný kroužek je nadále přístupný místním zájemcům a badatelům, kteří se chtějí aktivně podílet na vlastivědné činnosti o Holešově a blízkém okolí (v případě zájmu o členství kontaktujte předsedu VK).

Činnost

Vlastivědný kroužek organizuje prostřednictvím svých členů přednášky na vlastivědná témata, kterými se jeho členové aktivně zabývají. Pořádá vzdělávací semináře, výlety a exkurze po holešovských a okolních pamětihodnostech (stavebních, technických i přírodních zajímavostech). Tyto akce jsou pořádány buď pro členy VK, nebo pro širokou veřejnost.

Členové VK podporují vydávání publikací o Holešově a okolí a podílejí se na průvodcovských službách po holešovských památkách.

VK klade důraz na odbornost při prezentaci vlastivědných témat, ať už písemnou či ústní formou, a uvedení použitých zdrojů informací. Snaží se také o revizi starších vlastivědných prací a jiných informačních zdrojů o Holešově a okolí, na kterých spolupracuje s představiteli města Holešov. Další náplní jeho činnosti je vyhledávání nových námětů a podnětů, odborná diskuze a kritika.

Zázemí VK poskytuje Městská knihovna – součást Městského kulturního střediska Holešov, kde se konají pravidelné čtvrtletní schůze a další akce (přednášky, besedy aj.) a která zajišťuje materiální fungování kroužku.

VK spolupracuje s Komisí památkové péče a letopisectví a Městským kulturním střediskem Holešov (Městskou knihovnou, Městským muzeem a galerií v Holešově).

Místopředseda: Mgr. Ondřej Machálek

Členové výboru: Mgr. Jan Machala, Miroslav Olšina, Bc. Irena Železná, Ing. František Dvorník

Další aktivní členové vlastivědného kroužku: Ing. Karel Bartošek, Libuše Bátrlová (kronikářka), Ladislava Hradilová, Mgr. Jiří Janál, Mgr. Renata Juráňová, Dalibor Kolbinger, Bc. Helena Kropková, Mgr. Kateřina Navrátilová, Arnošt Pospíšil, Jaroslav Radecki, Ing. František Rafaja, Mgr. Rudolf Seifert, Jiřina Šašková