Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Holešov

Kontakt

Předseda/vedoucí: Petr Maňásek

Telefon: 724 187 078

E-mail: vcelariholesov@email.cz

Web: zocsvholesov.webnode.cz/

Sídlo: Dlážanky 321, 769 01 Holešov

IČO: 63414678

Počet členů: 156

Z toho mládeže: 1

 

Český svaz včelařů (ČSV) je spolkem, který sdružuje fyzické a právnické osoby jako chovatele včel, popř. zájemce o včelařství a včelařské odborníky.

Základní organizace Českého svazu včelařů Holešov a okolí sdružuje včelaře z Holešova a okolních obcí. Každoročně uskutečňujeme přednášky včelařských odborníků a zkušených praktiků, zájezd k chovatelům a na včelařská pracoviště.Ve spolupráci se ZO ČSV Bystřice pod Hostýnem se střídáme v pořádání kurzů chovu včelích matek. Hlavním cílem Českého svazu včelařů je při sdružování členů a ve své činnosti vytvářet a zajišťovat podmínky a předpoklady pro všestranný rozvoj včelařství a členů. ČSV vydává odborný časopis Včelařství, který je členům doručován zdarma. V roce 2002 oslavila organizace stoleté výročí založení. Každé první úterý v měsíci po patnácté hodině se schází výbor, šestkrát ročně s důvěrníky jednotlivých obcí, v domě zahrádkářů v Holešově na Dlažánkách.

Včelařství Je jedním z mála oborů lidské činnosti, který přírodě více dává než bere. Naše příroda pro zachování biodiverzity potřebuje opylovatele rovnoměrně rozmístněné v krajině. Bohužel, vlivem činnosti člověka včelstev a jiných opylovatelů v přírodě ubývá. Divoká včelstva pro nedostatek přirozených úkrytů a vlivem nákazové situace v naší přírodě už neexistují. Je proto nutné zvyšovat počty včelařů a jejich včelstev. Vývoj včelařství u nás a v celé Evropě směřuje ke komercionalizaci. Což sice slibuje chov zdravích včelstev na vysoké úrovni, avšak soustředěných ke kulturním plodinám. Na založení chovu, zazimování, obnovení a nákup včelařského vybavení lze v některých případech získat i dotace od státu a EU.