Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Holešov

Kontakt

Předseda/vedoucí: Dušan Labuda

Telefon: 732 437 804

E-mail: labuda.dusan@seznam.cz

Web: www.chovatele-holesov.cz/

Sídlo: Plačkov 607, 769 01 Holešov

IČO: 60383178

Počet členů: 22

 

ČSCH ZO Holešov je zájmovým spolkem, který sdružuje chovatele drobných zvířat. Naše ZO v roce 2016 oslavila 112. výročí svého založení a patří mezi nejstarší ZO v našem regionu. Zabýváme se chovem zejména holubů, drůbeže a králíků.

Český svaz chovatelů navazuje na dlouhou historii. První zápis v knize chovatelů je z roku 1904, kdy byl založen králikářský spolek. Chovatelská činnost nebyla přerušena do dnešních dnů. Tradicí této organizace je pořádání výstav chovatelů domácích zvířat (na podzim a na jaře). Základní organizace v Holešově dostala v osmdesátých letech 20. století do trvalého užívání objekt bývalého Dřevopodniku na Plačkově. Do roku 1995 zde členové spolku brigádně vybudovali chovatelské zázemí a klubovnu. Pořádají zde výstavy (někdy prodejního rázu).

V roce 2004 oslavil svaz 100 let výročí založení. Předsedou spolku je již po mnoho let Dušan Labuda. Činnost svazu spočívá v zachování genofondu pro další generace. Jedná se o národní plemena u králíků – Český strakáč, Český albín, Český červený holub, Český stavák, Moravský pštros, Česká čejka, Moravský voláč, Hanácký voláč… Z drůbeže: Česká husa, Česká kropenka, Šumavanka… atd.

Další rozvoj ČSCH Holešov ovlivňuje již delší dobu skutečnost, že pozemky pod chovatelským areálem na Plačkově jsou ve vlastnictví státu. I přes fakt, že na bouracích a odklízecích pracích při likvidaci bývalého Dřevopodniku se členové ČSCH podíleli časovým fondem 9 300 odpracovaných hodin bez nároku na finanční ocenění, hrozí, že léty zhodnocené pozemky bude muset ČSCH ze státního vlastnictví vykoupit. Mimo jiné to také pro současné fungování svazu znamená, že konání veškerých akcí v prostoru areálu je podmíněno souhlasem vlastníka, což částečně znesnadňuje práci spolku.

Práce s mladými chovateli a s mládeží
Nadále si klademe za důležitý cíl rozšířit kroužek mladých chovatelů a příznivců a vybudovat řádné chovatelské zařízení v chovatelském areálu na Plačkově v Holešově, kde vždy druhý týden v říjnu probíhají výstavy.

Zahraniční spolupráce
Velmi dobré družební vztahy udržuje ČSCH Holešov se Slovenskem (konkrétně se SSCH Slažany – Zlaté Moravce). Nejedná se jen o vzájemnou podporu ve formě účasti na výstavách, ale také o výměnu chovných zvířat.

Chovatelé odměnění stříbrným odznakem II. stupně: Ryška Antonín, Foukal František, Nedbal Jaroslav, Kašpar Alois, Konečný František, Andrýsek Antonín, Janoch Jan, Halaška Maroslav, Frydrich Milan, Labuda Dušan

Chovatelé odměnění odznakem III. stupně: Logaj Miroslav, Ponížil Miroslav, Svobodová Alena, Širmer Rostislav, Pápež Josef, Frydrich Milan ml.