Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Holešov

Kontakt

Předseda/vedoucí: Vlasta Čablová

Telefon: 603 814 545

E-mail: v.cablova@seznam.cz

Web: www.zahradkari-holesov.cz/

Sídlo: Dlažánky 321, 769 01 Holešov

IČO: 47934549

Počet členů: 112

 

 ZO ČZS Holešov je součástí územního sdružení ČZS v Kroměříži. Činnost organizace řídí 15členný výbor v souladu se stanovami svazu vydanými Republikovou radou ČZS v Praze. Základní organizace sdružuje čtyři zahrádkářské osady se 76 zahrádkářskými parcelami. Pozemek jedné z osad je ve vlastnictví organizace, ostatní pozemky v osadách jsou ve vlastnictví členů. Členy organizace jsou také “přídomní zahrádkáři” – občané Holešova, kteří vlastní zahrady při svých rodinných domech. Základní organizace ČZS v Holešově je vlastníkem zahrádkářského areálu na Dlažánkách č. p. 321. Jeho součástí je varna povidel a sušárna ovoce, moštárna na zpracování ovoce na mošt, společenský sál pro cca 80 – 100 osob, klubovna s malou kuchyňkou pro cca 30 osob a údržbářská dílna. Společenský sál a klubovna slouží ke spolkové činnosti zahrádkářů a včelařů a také k soukromým akcím členů organizace i občanů Holešova.

Z činnosti organizace je nejvýznamnější akcí pořádání výstav ovoce, zeleniny a květin (vždy každý druhý rok na přelomu měsíce září a října), pořádání odborných přednášek, besed s odbornými instruktory, podíl na okresním kole soutěže “Mladý zahrádkář” a organizování zájezdů na celostátní výstavy zahrádkářů. V měsíci srpnu až listopadu je v provozu zpracovna ovoce pro členy organizace i ostatní občany Holešova. Termíny a doba provozu je vždy zveřejněna v informačních skříňkách organizace.

Z kroniky: První zmínka o zahrádkářství v Holešově je již z roku 1884, kdy byl v našem městě ustaven Okresní hospodářský spolek, zaměřený na zemědělství a ovocnářství. 9. června 1946 byla v Holešově ustavena odbočka “Svazu zahrádkářů”, která měla na začátku 15 členů. Prvním předsedou se stal řídící učitel v. v. Vincenc Krejcárek. Vzestup činnosti nastává po ustavení “Československého svazu zahrádkářů a ovocnářů”. V následujících letech činnost zahrádkářů v Holešově byla zaměřena na budování zahrádkových osad, klubovny a moštárny na Novosadech a organizování kulturních akcí apod. Počátkem osmdesátých let minulého století bylo započato budování nového zahrádkářského areálu na Dlažánkách. Areál byl vybudován za výpomoci tehdejšího MěNV, ale hlavně usilovnou prací funkcionářů a členů – zahrádkářů.