Místní organizace Českého červeného kříže

Kontakt

Předseda/vedoucí: Pavel Šlechta

Telefon: 605 484 293

E-mail: slechta.pavel@centrum.cz

Web: http://www.cervenykrizkm.cz/

Sídlo: Pivovarská 1419, 769 01 Holešov

IČO: bez právní subjektivity - působí pod Oblastním spolkem Českého červeného kříže Kroměříž

Počet členů: 45

 

Spolek má v Holešově velkou tradici. Jeho založení se datuje rokem 1919. Svou činnost směřuje na poskytování zdravotnického dozoru a služeb první pomoci na veřejných akcích pořádaných v Holešově, ukázky první pomoci při městských osvětových akcích, pořádání zdravotnických přednášek se zdravotnickou a záchrannou tématikou atd. Členové spolku vedou kroužek mladého zdravotníka pro žáky prvního až pátého ročníku základních škol, který probíhá na Pivovarské ulici č. 1419 v Holešově. Mimo jiné se spolek také zaměřuje na získávání nových dárců krve, pro své členy pořádá kulturně zaměřené volnočasové aktivity.  Dále pořádá vlastivědné zájezdy a návštěvy divadel pro své členy.