Klub občanských a studentských aktivit - K.O.S.A.

Kontakt

Předseda/vedoucí: Mgr. Martina Javoříková

Telefon: 737 873 950

E-mail: martina.javorikova@seznam.cz

Web: http://detskyklubsovicka.webnode.cz/kontakt/

Sídlo: Bartošova 757, 769 01 Holešov

IČO: 28558294

Počet členů: 90

Z toho mládeže: 66

 

Spolek se více než deset let věnuje celoroční práci s dětmi, mládeží a rodinami. Snaží se nabídnout zajímavé, netradiční mimoškolní a volnočasové aktivity v průběhu celého roku, které směřuje k prevenci sociálně patologických jevů. Organizuje dětské tábory, víkendové akce, tématická odpoledne, poznávací výlety po okolí pro členy spolku, podílí se na organizaci kulturních akcí v místní části Žopy.

Od roku 2014 spolek provozuje Dětský klub SOVIČKA - klub inspirovaný lesní mateřskou školou. Jde o laternativní předškolní zařízení, jehož základním znakem je pobyt dětí venku, za každého počasí, v prostředí přírody s důrazem na podporu přirozeného pohybu, duševního i tělesného rozvoje.