Charita Holešov

Kontakt

Předseda/vedoucí: Mgr. Milan Jelínek

Telefon: 775 299 530

E-mail: reditel@holesov.charita.cz

Web: www.holesov.charita.cz

Sídlo: Tovární 1407, 769 01 Holešov

IČO: 47930063

 

Charita Holešov je organizace římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou, zřízená olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem. Je registována u Ministerstva kultury ČR v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností. Svou činnost vyvíjí od 1. 4. 1992, je součástí Arcidiecézní charity v Olomouci, Sdružení Charity Česká republika a Caritas Internationalis – tj. mezinárodního společenství charit.

Charita Holešov v holešovském regionu zabezpečuje materiální, sociální, humanitární, psychickou a duchovní pomoc potřebným lidem. Součástí činnosti je charitní pečovatelská služba, charitní ošetřovatelská služba, sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi a služba pastoračního asistenta. Tradičně zajišťuje průběh Tříkrálové sbírky v holešovském regionu.

Charita také provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek. Od roku 2016 je pod Charitou Holešov v provozu Nízkoprahový klub Coolna v ulici Školní 1582. Klub je určen pro děti a mládež ve věku 6 - 19 let. Jeho snahou je sociální začlenění, dětem poskytuje široký výběr volnočasových aktivit, ale také například pomoc s přípravou do školy.