Holešovský chrámový sbor

Kontakt

Předseda/vedoucí: Mgr. Jan Kotas

E-mail: jankotas@tiscali.cz

Web: www.facebook.com/holesovskychramovysbor/

Sídlo: Smetanovy sady 627 (dům U sv. Martina), 769 01 Holešov

IČO: bez právní subjektivity

Počet členů: 22

 

Holešovský chrámový sbor (HCHS) je smíšený pěvecký sbor, který zpívá především a-capella duchovní skladby soudobých i starých skladatelů. Repertoár bývá zaměřený dle liturgického období, kdy sbor účinkuje. Nejčastěji tedy interpretuje adventní, vánoční a velikonoční skladby. V repertoáru se objevují jména, například: J. S. Bach, W. A. Mozart, M. Praetorius, M. Duruflé, P. Chaloupský, A. Tučapský, K. Hradil, F. X. Brixi nebo Jan Jakub Ryba. Již tradičně doprovází zpěvem vánoční a velikonoční slavnostní bohoslužby v holešovském kostele Nanebevzetí Panny Marie a zde také pravidelně koncertuje.

Součástí Holešovského chrámového sboru je i těleso Latinská schola Beati cantores. Těleso se soustředí na komorní interpretaci a capella některých skladeb. Jde o sextet zpěváků doprovázejících svým zpěvem latinské mše svaté, které se v Holešově konají každý první čtvrtek v měsíci.


O pěstování chrámové hudby na holešovském kůru se od minulého století zasloužilo několik hudebníků, z nichž připomeňme alespoň některé např. prof. Karla Šerého, Bohumila Dovrtěla, Vladimíra Kopřivu. Nynějším sbormistrem je Mgr. Jan Kotas. Od roku 2009 HCHS spolupracuje s Holešovským komorním orchestrem (umělecký vedoucí Ivo Kurečka) a veřejně vystupuje při koncertní činnosti.