Všetuláci sobě

Kontakt

Předseda/vedoucí: Lenka Karhanová

Telefon: 605466676

E-mail: lenka@karhan.cz

Sídlo: Sokolská 75, 769 01 Holešov

IČO: 02093707

 

Hlavním účelem spolku je znovuvybudování kapličky - zvonice jako náhrady za původní, která byla za komunistického režimu v roce 1964 odstraněna. Dále se spolek věnuje ochraně a obnově místních památek, zachování, rozvoji a propagaci křesťanských kulturních hodnot.

Mezi pravidelné aktivity spolku patří organizování Vítání Nového roku, Vodění medvěda, pietního aktu k uctění obětí 1. a 2. světová války, adventních setkání u všetulského vánočního stromu s programem či dobrovolných brigád ve všetulském parku.

Mezi nejvýznamnější akce spolku patří zajištění Všetulských hodů s krojovaným průvodem městem s živou hudbou, které jsou zakončeny mší za všetulské obyvatele.