Hvizd

Kontakt

Předseda/vedoucí: MgA. Vladimíra Dvořáková

Telefon: 604 724 103

E-mail: vladimura@seznam.cz

Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 62, 769 01 Holešov

IČO: 26573491

Počet členů: 13

 

Holešovský amatérský divadelní soubor s několikaletou historií (vznikl v r. 2001). Jako registrované občanské sdružení působí od roku 2009. V současné době sdružuje 13 členů a sídlí na nám. Dr. E. Beneše. Pravidelné aktivity: účinkování na festivalech a celostátních přehlídkách, pořádání různých projektů (Noc s Andersenem, chritativní akce, pouliční show, projekty zaměřené na oživení zašlých památek a tradic v Holešově, mezinárodní setkání loutkových divadel v Holešově "Loutky a bávky", projekt pro holešovskou hvězdárnu při jejím otevření atd.).