Klub důchodců Holešov

Zaměření

Volnočasové aktivity

 

 

Kontakt

Předseda/vedoucí: Jana Navrátilová, kontaktní osoba na MěÚ Mgr. Jarmila Kojecká

Telefon: 573 521 762

E-mail: jarmila.kojecka@holesov.cz

Sídlo: Příční 1475, 769 01 Holešov

IČO: bez právní subjektivity

Počet členů: 62

 

Klub důchodců je zařízení města, jeho provoz je plně hrazen z prostředků města Holešova. Spolek je zaměřen na potřeby seniorů a zdravotně postižených.
Klub důchodců sídlil v budově bývalé radnice na náměstí Dr. E. Beneše. Po prodeji budovy v roce 2009 se tato seniorská organizace na přechodnou dobu přestěhovala do prostor kina Svět a následně na Pivovarskou 1419. V současné době spolek sídlí v budově Centra pro seniory v Holešově, Příční 1475.

Členskou základnu Klubu důchodců posílili bývalí členové Sdružení zdravotně postižených Holešovska. Toto sdružení na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu - členské schůze konané dne 28. 6. 2013 - ukončilo svou činnost a došlo k dobrovolnému rozpuštění, zrušení. Bývalí členové, kteří měli zájem dále se účastnit spolkového života, přešli do Klubu důchodců.

Členové klubu se schází pravidelně v pondělí a ve čtvrtek od 13:00 do 15:00 hodin. Klub důchodců pořádá pro své členy besedy, zájezdy, kulturní exkurze, ale i narozeninové oslavy. S Klubem důchodců úzce spolupracuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Holešov.