Správa majetku

Zastupitelstvo města Holešova schválilo na svém jednání dne 24. června 2014 s účinností od 1. července 2014 zřízení organizační složky města Holešova s názvem Správa majetku města.

Vedoucím organizační složky města Správa majetku města je pan Ing. František Fuit.