Starosta a místostarostové

Starosta města

Mgr. Rudolf Seifert

rudolf.seifert@holesov.cz

Zvolen byl na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo dne 31. 10. 2018. Jeho politická příslušnost je TOP 09.

Rada města Holešova mu přidělila kompetence: památky, školství, finance (dotace), investice, sociální oblast, kulturu, mikroregion a propagaci města.

seifert.jpg

Místostarosta města

Ing. Pavel Karhan

pavel.karhan@holesov.cz

Zvolen byl na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo dne 31. 10. 2018. Na tomto zasedání byl také určen jako zástupce starosty města v době jeho nepřítomnosti. Jeho politická příslušnost je KDU-ČSL.

Rada města Holešova mu přidělila kompetence: odpadové hospodářství, majetek města a jeho obnovu, životní prostředí, obchodní společnosti, dopravu a územní plán.

Místostarosta města

Milan Roubalík

milan.roubalík@holesov.cz

Zvolen byl na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Holešova, které se konalo dne 31. 10. 2018. Jeho politická příslušnost je ODS.

Rada města Holešova mu přidělila kompetence: investice města, sport a sportovní organizace, webové stránky a IT.