Stelzig František

Holešovský knihkupec.


Narodil se v Holešově 15.5.1903. Zemřel 11.7.1988. Po přerušení gymnázia se vyučil knihkupcem v Karlových Varech. Společně se svým otcem vytvořili ze svého knihkupectví na Palackého třídě v Holešově skutečné středisko informací o současné kultuře. V obchodě byla zřízena i půjčovna knih pro stálé zákazníky. Láska ke knikám u něho souvisela i s jeho hlubokým vztahem k výtvarnému umění.

Věnoval se také vlastivědě, folklóru, etnografii, archeologii, numismatice atd.

Život p. Stelziga nebyl lehký. V roce 1943 byl po udání zatčen a vězněn ve Zlíně, v Brně a pak až do konce války v koncentračním táboře Dachau. Převážnou část jeho vzácné knihovny zabavilo gestapo. Jeho soukromé podnikání skončilo únorovými událostmi roku 1948.