Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst. 3 vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby účinné od 01.02.2020

Název

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle § 2 odst. 3 vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby účinné od 01.02.2020

Č.j.

36/2020

Zodpovídá

Mgr. Petr Chvátal

Odbor/Útvar

Odbor kultury, školství a památkové péče

Kategorie

Ostatní

Platnost od

31. 1. 2020

Platnost do

1. 2. 2028

Přiložený soubor

Přejít na soubor [PDF, 177 kB]