Zveřejnění záměru bezúplatného převodu části pozemku p.č. 1802/1, ostatní plocha, k.ú. Holešov

Název

Zveřejnění záměru bezúplatného převodu části pozemku p.č. 1802/1, ostatní plocha, k.ú. Holešov

Č.j.

246/2020

Zodpovídá

Jitka Hanslíková

Odbor/Útvar

Útvar správy majetku a zeleně

Kategorie

Záměry

Platnost od

25. 6. 2020

Platnost do

13. 7. 2020

Přiložený soubor

Přejít na soubor [PDF, 197 kB]

Přiložené soubory

246_1 [PDF, 113 kB]