Zveřejnění záměru směny z vlastnictví města Holešova do vlastnictví Ing. Romana Jániše, p. č. 1712/1, orná půda

Název

Zveřejnění záměru směny z vlastnictví města Holešova do vlastnictví Ing. Romana Jániše, p. č. 1712/1, orná půda

Č.j.

353/2020

Zodpovídá

Jitka Hanslíková

Odbor/Útvar

Útvar správy majetku a zeleně

Kategorie

Záměry

Platnost od

24. 9. 2020

Platnost do

14. 10. 2020

Přiložený soubor

Přejít na soubor [PDF, 173 kB]