Návrh závěrečného účtu za rok 2021 - Mikroregion Holešovsko, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, zpráva auditora, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu