NÁJEMNÉ NEBYTOVÝCH PROSTOR - COVID 19

Název

NÁJEMNÉ NEBYTOVÝCH PROSTOR - COVID 19

Č.j.

TH27/2020

Zodpovídá

Ing. Jitka Riemerová

Odbor/Útvar

Tepelné hospodářství

Kategorie

Záměry

Platnost od

1.4.2020

Platnost do

30.4.2020

 

Upozornění pro nájemce nebytových prostor!!!

 

 

Vážení zákazníci, vzhledem k trvající situaci ohledně nařízení nouzového stavu v ČR, došlo k omezení nebo přerušení možnosti podnikání v mnoha oborech. V této souvislosti Město Holešov a Tepelné hospodářství Holešov spol. s ro., zavádí krizový plán pro zmírnění ekonomických dopadů na drobné podnikatele a živnostníky, kteří mají v pronájmu naše nebytové prostory a museli přerušit své podnikatelské aktivity. V současnosti se bude jednat o možnosti odkladu platby nájemného, uzavření splátkových kalendářů nájemného a případné slevy měsíčního nájemného. Každá z žádostí bude posuzována a vyhodnocována samostatně s ohledem na situaci nájemce a ekonomických možností společnosti.

V případě zájmu kontaktujte naši kancelář /573 506 240, Ing. Riemerová/, kde vám budou sděleny bližší informace.