logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Střet zájmů

Jste ve smyslu §2, zákona číslo 159/2006 Sb. veřejný funkcionář a chcete podat oznámení podle §12 odst.4 evidenčnímu orgánu?
Chcete podle §13, odst. 2, zákona číslo 159/2006 Sb. v platném znění nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě do elektronického Registru oznámení, který vede evidenční orgán?
Chcete podle §13, odst. 2, zákona číslo 159/2006 Sb. v platném znění jednorázově nahlédnout do Registru oznámení v sídle evidenčního orgánu?
Chcete podle §13, odst. 6, zákona číslo 159/2006 Sb. v platném znění písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v Registru oznámení?

Formuláře VERA