Symboly města

Znak města Holešova

Autorem platné verze znaku (erbu) města je akad. sochař A. Vaněk. Tento znak byl přijat Zastupitelstvem města Holešova při příležitosti oslav 700. výročí města v roce 1972 a schválen ústřední komisí ministerstva vnitra. Vychází z nejstarší zachovalé pečeti města, jejíž otisk je na listině z roku 1487. Tato pečeť vznikla v době, kdy byli majiteli holešovského panství Šternberkové (cca 1368 - 1578, tedy Holešovu nejdéle vládnoucí rod - více než 200 let), kteří měli v erbu zlatou osmicípou hvězdu v modrém poli. Tato hvězda se proto objevuje i na špici věže nejstarší pečeti a byla převzata vč. modrého pole a zlaté barvy figur do současného znaku města.

Popis: Na modrém štítě je okrouhlá věž z černě prokreslených kvádrů, stojící na soklu v podobě tří stupňů, je poměrně úzká a má dvě obdélníková černá okna vedle sebe, vrcholí cimbuřím o čtyřech stínkách (zubech) a stanovou (kuželovou) střechou zakončenou osmicípou šternberskou hvězdou na špici, vše zlaté.

holesov-znak.gif

Znak města ke stažení [CMYK, PDF, 97 kB]

Vlajka města Holešova

Vlajku města Holešova, jejímž autorem je Mgr. Jan Tejkal, udělil městu předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na základě návrhu města po projednání ve výboru pro vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu, podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny v roce 2009. Vlajka vychází z platného znaku města, který je umístěn v její střední části a její pruhy vycházejí z barevnosti schváleného erbu (modrá a zlatá).
Popis: List vlajky tvoří tři svislé pruhy, zlatý, modrý a zlatý, v poměru 1:4:1. V modrém pruhu na třech stupních kvádrovaná věž se dvěma černými okny vedle sebe, cimbuřím se čtyřmi zuby (stínkami) a stanovou (kuželovou) střechou zakončenou osmicípou hvězdou, vše zlaté. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

holesov-vlajka.png